تازه‌ترین‌ها
صفحه نخست / معرفی شهردار شوشتر

معرفی شهردار شوشتر

45654

مهندس مهراب فلسفی زاده

۱- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی شهرسازی از دانشکده هنر ومعماری دانشگاه دولتی شیرازدر سال ۸۵
۲- مدرس دانشگاه پایه ۲ طراحی ونظارت سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
۳- پرسنل استانداری خوزستان
۴- شهردار مسجدسلیمان درسال۸۸ الی ۹۰
۵- شهردار منطقه ۷ اهواز به مدت ۲سال
۶- مدیرعامل سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری اهواز حدود ۲سال
۷- مشاور شهر سازی معازنت عمرانی استانداری خوزستان
۸- عضویت در هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز
۹- مشاوره شهرداری شیراز وسازمان مسکن و شهرسازی استان فارس درحوزه طرحهای جامع وتفصیلی وبه عنوان مشاور حقیقی بنیاد مسکن استانهای فارس وخوزستان وکهگیلویه وبویر احمد در زمینه تهیه طرحهای روستایی
۱۰- عملکرد مثبت درحوزه های اجرایی وعمرانی درمدیریت های قبلی